User Tools

Site Tools


07986-macrochisma-magathura-la-gi

Macrochisma magathura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Macrochisma
Loài (species) M. magathura
Danh pháp hai phần
Macrochisma magathura
A. Adams 1850

Macrochisma magathura là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Macrochisma magathura A. Adams 1850. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Macrochisma magathura tại Wikispecies
07986-macrochisma-magathura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)