User Tools

Site Tools


07994-vaceuchelus-saguili-la-gi

Vaceuchelus saguili
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Vaceuchelus
Loài (species) V. saguili
Danh pháp hai phần
Vaceuchelus saguili
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Vaceuchelus saguili là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Vaceuchelus saguili Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
07994-vaceuchelus-saguili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)