User Tools

Site Tools


07995-hirtopelta-hirta-la-gi

Hirtopelta hirta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Hirtopelta
Loài (species) H. hirta
Danh pháp hai phần
Hirtopelta hirta
McLean, 1989

Hirtopelta hirta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Hirtopelta hirta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Hirtopelta hirta tại Wikispecies
07995-hirtopelta-hirta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)