User Tools

Site Tools


08005-vaceuchelus-vallesi-la-gi

Vaceuchelus vallesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Vaceuchelus
Loài (species) V. vallesi
Danh pháp hai phần
Vaceuchelus vallesi
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Vaceuchelus vallesi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Vaceuchelus vallesi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
08005-vaceuchelus-vallesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)