User Tools

Site Tools


08009-macrochisma-africana-la-gi

Macrochisma africana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Macrochisma
Loài (species) M. africana
Danh pháp hai phần
Macrochisma africana
Tomlin, 1926

Macrochisma africana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Macrochisma africana Tomlin, 1926. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Macrochisma africana tại Wikispecies
08009-macrochisma-africana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)