User Tools

Site Tools


08017-cantrainea-macleani-la-gi

Cantrainea macleani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Phân họ (subfamilia) Colloniinae
Chi (genus) Cantrainea
Loài (species) C. macleani
Danh pháp hai phần
Cantrainea macleani
Warén & Bouchet, 1993

Cantrainea macleani là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Cantrainea macleani Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
08017-cantrainea-macleani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)