User Tools

Site Tools


08018-calliostoma-incertum-la-gi

Calliostoma incertum
Calliostoma incertum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. incertum
Danh pháp hai phần
Calliostoma incertum
(Reeve, 1863)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma (Sinutor) incertum (Reeve, 1863)
  • Sinutor incertus Reeve, 1863 (original description)

Calliostoma incertum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma incertum (Reeve, 1863). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma incertum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma incertum tại Wikimedia Commons

08018-calliostoma-incertum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)