User Tools

Site Tools


08021-lucapinella-versluysi-la-gi

Lucapinella versluysi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Fissurellideini
Chi (genus) Lucapinella
Loài (species) L. versluysi
Danh pháp hai phần
Lucapinella versluysi
Dautzenberg, 1900

Lucapinella versluysi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lucapinella versluysi Dautzenberg, 1900. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lucapinella versluysi tại Wikispecies
08021-lucapinella-versluysi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)