User Tools

Site Tools


08022-coleophora-helianthemella-la-gi

Coleophora helianthemella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. helianthemella
Danh pháp hai phần
Coleophora helianthemella
Milliere, 1870[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Coleophora argyrophlebella Rebel, 1936

Coleophora helianthemella là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Pháp, on bán đảo Iberia và Sardinia, cũng như in Ý, Hy Lạp and on Cộng hòa Síp.

Ấu trùng ăn Cistus, Fumana, Helianthemum and Tuberaria[2]

  1. ^ Fauna Europaea
  2. ^ bladmineerders.nl
08022-coleophora-helianthemella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)