User Tools

Site Tools


08030-cataegis-la-gi

Cataegis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Cataegidae
Chi (genus) Cataegis
McLean & Quinn, 1987
Loài điển hình
Cataegis toreuta McLean & Quinn, 1987 (đồng nghĩa của Cataegis finkli)

Cataegis là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Cataegidae.[1]

Các loài trong chi Cataegis gồm có:

  • Cataegis celebesensis McLean & Quinn, 1987
  • Cataegis finkli (Petuch, 1987)
  • Cataegis meroglypta McLean & Quinn, 1987[2]
  1. ^ Cataegis . World Register of Marine Species, truy cập 5 tháng 9 năm 2010.
  2. ^ Cataegis meroglypta McLean & Quinn, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
08030-cataegis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)