User Tools

Site Tools


08031-lirapex-granularis-la-gi

Lirapex granularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Lirapex
Loài (species) L. granularis
Danh pháp hai phần
Lirapex granularis
Warén & Bouchet, 1989

Lirapex granularis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lirapex granularis Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lirapex granularis tại Wikispecies
08031-lirapex-granularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)