User Tools

Site Tools


08032-euchelus-la-gi

{{I talic title}}

Euchelus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ [[Chilodontidae (formerly thuộc họ Trochidae]], họ ốc đụn).[1]

Các loài trong chi Euchelus gồm có:

Species brought into synonymy
 • Euchelus ampullus Tate, 1893: synonym of Vaceuchelus ampullus (Tate, 1893)
 • Euchelus angulatus Pease, 1867: synonym of Vaceuchelus angulatus (Pease, 1867)
 • Euchelus erythraeensis Sturany, 1903: synonym of Clanculus tonnerrei (G. Nevill & H. Nevill, 1874)
 • Euchelus favosus Melvill & Standen, 1896: synonym of Vaceuchelus clathratus (A. Adams, 1853)
 • Euchelus profundior tháng 5 năm 1915: synonym of Vaceuchelus profundior (May, 1915)
 • Euchelus providentiae Melvill, 1909: synonym of Herpetopoma providentiae (Melvill, 1909)
 • Euchelus ringens Schepman, 1908: synonym of Herpetopoma ringens (Schepman, 1908)
 • Euchelus ruber: synonym of Herpetopoma rubrum (A. Adams, 1853)
 • Euchelus scabriusculus A. Adams & Angas, 1867: synonym of Herpetopoma scabriusculum (A. Adams & Angas, 1867)
 • Euchelus scrobiculatus (Souverbie, 1886): synonym of Vaceuchelus scrobiculatus (Souverbie, 1866)
 1. ^ Euchelus Philippi, 1847. World Register of Marine Species, truy cập 15 tháng 2 năm 2011.
 2. ^ Euchelus atratus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 3. ^ Euchelus bicinctus Philippi, 1849. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 4. ^ Euchelus guttarosea Dall, 1889. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 5. ^ Euchelus pullatus Anton, 1848. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 • Vaught, K.C. (1989). A classification of the living Mollusca. American Malacologists: Melbourne, FL (USA). ISBN 0-915826-22-4. XII, 195 pp
08032-euchelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)