User Tools

Site Tools


08035-astele-monile-la-gi

Astele monile
Astele monile 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Astele
Loài (species) A. monile
Danh pháp hai phần
Astele monile
(Reeve, 1863) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Calliostoma (Astele) monile (Reeve, L.A., 1863)
  • Zizyphinus monile Reeve, 1863

Astele monile là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Reeve, Conch. Icon., f 39 (1863)
  2. ^ a ă Astele monile (Reeve, 1863). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astele monile tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Astele monile tại Wikimedia Commons

08035-astele-monile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)