User Tools

Site Tools


08044-chilodonta-la-gi

Chilodonta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Phân họ (subfamilia) Chilodontinae
Chi (genus) Chilodonta

Chilodonta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.[1]

Các loài trong chi Chilodonta gồm có:

  • Chilodonta suduirauti Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[2]
  1. ^ Chilodonta . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Chilodonta suduirauti Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
08044-chilodonta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)