User Tools

Site Tools


08045-lirapex-humata-la-gi

Lirapex humata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Lirapex
Loài (species) L. humata
Danh pháp hai phần
Lirapex humata
Warén & Bouchet, 2001[1]

Lirapex humata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lirapex humata Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lirapex humata tại Wikispecies
08045-lirapex-humata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)