User Tools

Site Tools


08048-astele-ciliare-la-gi

Astele ciliare
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Astele
Loài (species) A. ciliare
Danh pháp hai phần
Astele ciliare
(Menke, 1843)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma calliope Cotton & Godfrey, 1938
  • Trochus ciliaris Menke, 1843

Astele ciliare là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Astele ciliare (Menke, 1843). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astele Ciliare tại Wikispecies
08048-astele-ciliare-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)