User Tools

Site Tools


08050-diodora-dysoni-la-gi

Diodora dysoni
Diodora dysoni001.jpg
A shell of Diodora dysoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. dysoni
Danh pháp hai phần
Diodora dysoni
(Reeve, 1850) [1]

Diodora dysoni là một loài ốc biển nhỏ or limpet, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Reeve, L. 1850. Monograph of the genus Fissurella. Conchologia Iconica 6: pls. 9-16
  2. ^ Diodora dysoni (Reeve, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Diodora dysoni tại Wikimedia Commons

08050-diodora-dysoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)