User Tools

Site Tools


08056-minaguchi-y-ko-la-gi

Minaguchi Yūko (皆口 裕子 Giai Khẩu Dụ Tử?, sinh ngày 22 tháng 6, 1966) là một diễn viên lồng tiếng (seiyū) người Nhật sinh ra tại Arakawa, Tōkyō. Hiện cô đang làm việc cho Aoni Production.

08056-minaguchi-y-ko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)