User Tools

Site Tools


08057-dentistyla-la-gi

Dentistyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Dentistyla

Dentistyla là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.[1]

Các loài trong chi Dentistyla gồm có:

  • Dentistyla asperrima (Dall, 1881)[2]
  • Dentistyla dentifera (Dall, 1889)[3]
  1. ^ Dentistyla . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
  2. ^ Dentistyla asperrima (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
  3. ^ Dentistyla dentifera (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
08057-dentistyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)