User Tools

Site Tools


08059-cantrainea-yoyottei-la-gi

Cantrainea yoyottei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Phân họ (subfamilia) Colloniinae
Chi (genus) Cantrainea
Loài (species) C. yoyottei
Danh pháp hai phần
Cantrainea yoyottei
Vilvens, 2001[1]

Cantrainea yoyottei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Vilvens (2001). Novapex 2 (4): 153-156. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Cantrainea yoyottei Vilvens, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
08059-cantrainea-yoyottei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)