User Tools

Site Tools


08060-calliostoma-tranquebaricum-la-gi

Calliostoma tranquebaricum
Calliostoma tranquebaricum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. tranquebaricum
Danh pháp hai phần
Calliostoma tranquebaricum
(Röding, 1798)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma (Calliostoma) tranquebarica (Röding, 1798)
  • Trochus tranquebaricus Röding, 1798
  • Ziziphinus tranquebaricus Chemnitz

Calliostoma tranquebaricum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma tranquebaricum (Röding, 1798). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma tranquebaricum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma tranquebaricum tại Wikimedia Commons

08060-calliostoma-tranquebaricum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)