User Tools

Site Tools


08063-diodora-dorsata-la-gi

Diodora dorsata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. dorsata
Danh pháp hai phần
Diodora dorsata
(Monterosato, 1878)

Diodora dorsata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora dorsata (Monterosato, 1878). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora dorsata tại Wikispecies
08063-diodora-dorsata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)