User Tools

Site Tools


08068-d-u-bao-la-gi

Dầu bao hay dầu bao đi, dầu baud, dầu lông, chò lông (danh pháp hai phần: Dipterocarpus baudii) là cây thuộc họ Dầu, phân bố từ Myanma, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia đến Indonesia (Sumatra)[1]. Tại Việt Nam, cây phân bố ở Tây Nguyên và Đồng Nai[2].

Cây dầu bao sinh trưởng trong rừng thường xanh. Cây cao 25 m – 30 m, có thể đến 40 m, đường kính thân có thể đạt 80 cm, lá hình bầu dục, chồi và cành non có lông hình sao[2].

Cây cho gỗ, dầu và tinh dầu. Gỗ dầu bao màu đỏ nhạt, tỉ trọng từ 600 kg/m³ đến 800 kg/m³ ở độ ẩm 15%. Dầu nhựa dùng để thắp và xảm thuyền[2].

Tại Myanma đã gặp con lai tự nhiên giữa dầu bao với dầu đọt tím (Dipterocarpus grandiflorus)[2].

Cánh hoa dầu bao héo rơi dưới đất
  1. ^ Dipterocarpus baudii. Sách đỏ IUCN. Truy cập ngày 26/12/2011.
  2. ^ a ă â b Lã Đình Mỡi (chủ biên) (2002). Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập II. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp. tr. tr.42–43. 

Phương tiện liên quan tới Dipterocarpus baudii tại Wikimedia Commons

08068-d-u-bao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)