User Tools

Site Tools


08073-nodopelta-rigneae-la-gi

Nodopelta rigneae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Nodopelta
Loài (species) N. rigneae
Danh pháp hai phần
Nodopelta rigneae
Warén & Bouchet, 2001[1]

Nodopelta rigneae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Nodopelta rigneae Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Nodopelta rigneae tại Wikispecies
08073-nodopelta-rigneae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)