User Tools

Site Tools


08074-eulithidium-affine-la-gi

Eulithidium affine
Eulithidium affine 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Eulithidium
Loài (species) E. affine
Danh pháp hai phần
Eulithidium affine
(C. B. Adams, 1850) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Eulithidium affine là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Phương tiện liên quan tới Eulithidium affine tại Wikimedia Commons

08074-eulithidium-affine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)