User Tools

Site Tools


08078-diodora-demartiniorum-la-gi

Diodora demartiniorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. demartiniorum
Danh pháp hai phần
Diodora demartiniorum
Buzzurro & Russo, 2004 [1]

Diodora demartiniorum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Buzzurro G. & Russo P., 2005: Notes and comments on the Mediterranean species of the genus Diodora Gray, 1821 (Archeogastropoda, Fissurellidae) with a description of a new species Triton 10: 1-9
  2. ^ Diodora demartiniorum Buzzurro & Russo, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora demartiniorum tại Wikispecies
08078-diodora-demartiniorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)