User Tools

Site Tools


08088-nodopelta-subnoda-la-gi

Nodopelta subnoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Nodopelta
Loài (species) N. subnoda
Danh pháp hai phần
Nodopelta subnoda
McLean, 1989

Nodopelta subnoda là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Nodopelta subnoda McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Nodopelta subnoda tại Wikispecies
08088-nodopelta-subnoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)