User Tools

Site Tools


08090-calliostoma-hirondellei-la-gi

Calliostoma hirondellei
Calliostoma hirondellei 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. hirondellei
Danh pháp hai phần
Calliostoma hirondellei
(Dautzenberg & H.Fischer, 1896)

Calliostoma hirondellei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma hirondellei (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma hirondellei tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma hirondellei tại Wikimedia Commons

08090-calliostoma-hirondellei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)