User Tools

Site Tools


08091-astele-allanae-la-gi

Astele allanae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Astele
Loài (species) A. allanae
Danh pháp hai phần
Astele allanae
(Iredale, 1930)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma allenae (Iredale, 1930)
  • Coralastele allanae Iredale, 1930

Astele allanae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Astele allanae (Iredale, 1930). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astele allanae tại Wikispecies
08091-astele-allanae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)