User Tools

Site Tools


08092-calliotropis-conoeides-la-gi

Calliotropis conoeides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. conoeides
Danh pháp hai phần
Calliotropis conoeides
Vilvens, 2007

Calliotropis conoeides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis conoeides Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis conoeides tại Wikispecies
08092-calliotropis-conoeides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)