User Tools

Site Tools


08102-peltospira-delicata-la-gi

Peltospira delicata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Peltospira
Loài (species) P. delicata
Danh pháp hai phần
Peltospira delicata
McLean, 1989

Peltospira delicata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Peltospira delicata McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Peltospira delicata tại Wikispecies
08102-peltospira-delicata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)