User Tools

Site Tools


08106-lucapina-eolis-la-gi

Lucapina eolis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Fissurellideini
Chi (genus) Lucapina
Loài (species) L. eolis
Danh pháp hai phần
Lucapina eolis
Pérez Farfante, 1945

Lucapina eolis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lucapina eolis Pérez Farfante, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lucapina eolis tại Wikispecies
08106-lucapina-eolis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)