User Tools

Site Tools


08117-peltospira-lamellifera-la-gi

Peltospira lamellifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Peltospira
Loài (species) P. lamellifera
Danh pháp hai phần
Peltospira lamellifera
Warén & Bouchet, 1989

Peltospira lamellifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Peltospira lamellifera Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Peltospira lamellifera tại Wikispecies
08117-peltospira-lamellifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)