User Tools

Site Tools


08119-leptothyra-gestroi-la-gi

Yaronia gestroi
Yaronia gestroi 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Phân họ (subfamilia) Colloniinae
Chi (genus) Leptothyra
Loài (species) Y. gestroi
Danh pháp hai phần
Yaronia gestroi
(Caramagna, 1888)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Collonia gestroi Caramagna, 1888
  • Leptothyra gestroi (Caramagna, 1888)

Yaronia gestroi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colooniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Leptothyra gestroi Caramagna, 1888. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Yaronia gestroi tại Wikimedia Commons

08119-leptothyra-gestroi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)