User Tools

Site Tools


08120-calliostoma-heugteni-la-gi

Calliostoma heugteni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. heugteni
Danh pháp hai phần
Calliostoma heugteni
Vilvens & Swinnen, 2003

Calliostoma heugteni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma heugteni Vilvens & Swinnen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma heugteni tại Wikispecies
08120-calliostoma-heugteni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)