User Tools

Site Tools


08121-calliotropis-chuni-la-gi

Calliotropis chuni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. chuni
Danh pháp hai phần
Calliotropis chuni
(Martens, 1904)

Calliotropis chuni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis chuni (Martens, 1904). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis chuni tại Wikispecies
08121-calliotropis-chuni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)