User Tools

Site Tools


08130-agathodonta-meteorae-la-gi

Agathodonta meteorae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Agathodonta
Loài (species) A. meteorae
Danh pháp hai phần
Agathodonta meteorae
Neubert, 1998[1]

Agathodonta meteorae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Neubert (1998). Động vật Arabia 17: 463-472. World Register of Marine Species, accessed 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Agathodonta meteorae Neubert, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08130-agathodonta-meteorae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)