User Tools

Site Tools


08131-peltospira-operculata-la-gi

Peltospira operculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Peltospira
Loài (species) P. operculata
Danh pháp hai phần
Peltospira operculata
McLean, 1989

Peltospira operculata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Peltospira operculata McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Peltospira operculata tại Wikispecies
08131-peltospira-operculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)