User Tools

Site Tools


08133-perrinia-stellata-la-gi

Perrinia stellata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Perrinia
Loài (species) P. stellata
Danh pháp hai phần
Perrinia stellata
(A. Adams, 1864)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turcica stellata A. Adams, 1864 (basionym)

Perrinia stellata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Loài này có kích thước giữa 9 mm and 14 mm

Chúng phân bố ở Red Sea

  1. ^ a ă Perrinia stellata (A. Adams, 1864) . World Register of Marine Species, truy cập 15 tháng 2 2011.
  • Vine, P. (1986). Red Sea Invertebrates. Immel Publishing, London. 224 pp
  • Gastropods.com: Perrinia stellata; accessed: 15 tháng 2 2011
08133-perrinia-stellata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)