User Tools

Site Tools


08146-calliostoma-hendersoni-la-gi

Calliostoma hendersoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. hendersoni
Danh pháp hai phần
Calliostoma hendersoni
Dall, 1927

Calliostoma hendersoni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma hendersoni Dall, 1927. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma hendersoni tại Wikispecies
08146-calliostoma-hendersoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)