User Tools

Site Tools


08148-calliotropis-chalkeie-la-gi

Calliotropis chalkeie
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. chalkeie
Danh pháp hai phần
Calliotropis chalkeie
Vilvens, 2007

Calliotropis chalkeie là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis chalkeie Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis chalkeie tại Wikispecies
08148-calliotropis-chalkeie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)