User Tools

Site Tools


08150-diodora-aspera-la-gi

Diodora aspera
Diodora aspera001.jpg

Diodora aspera

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. aspera
Danh pháp hai phần
Diodora aspera
(Rathke, 1833)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Fissurella aspera Rathke, 1833 (original combination)

Diodora aspera, common name the rough keyhole limpet, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Diodora aspera (Rathke, 1833). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora aspera tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Diodora aspera tại Wikimedia Commons

08150-diodora-aspera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)