User Tools

Site Tools


08159-rhynchopelta-concentrica-la-gi

Rhynchopelta concentrica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Rhynchopelta
Loài (species) R. concentrica
Danh pháp hai phần
Rhynchopelta concentrica
McLean, 1989

Rhynchopelta concentrica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rhynchopelta concentrica McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Rhynchopelta concentrica tại Wikispecies
08159-rhynchopelta-concentrica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)