User Tools

Site Tools


08160-calliostoma-hedleyi-la-gi

Calliostoma hedleyi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. hedleyi
Danh pháp hai phần
Calliostoma hedleyi
Pritchard & Gatliff, 1902

Calliostoma hedleyi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma hedleyi Pritchard & Gatliff, 1902. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma hedleyi tại Wikispecies
08160-calliostoma-hedleyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)