User Tools

Site Tools


08161-selastele-onustum-la-gi

Selastele onustum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Selastele
Loài (species) S. onustum
Danh pháp hai phần
Selastele onustum
(Odhner, 1924)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma onustum Odhner, 1924
  • Fautor onustus (Odhner, 1924)

Selastele onustum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Selastele onustum (Odhner, 1924). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Selastele onustum tại Wikispecies
08161-selastele-onustum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)