User Tools

Site Tools


08162-diodora-arcuata-la-gi

Diodora arcuata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. arcuata
Danh pháp hai phần
Diodora arcuata
(Sowerby, G.B. II, 1862)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Glyphis arcuata (Sowerby II, 1862)
  • Fissurella arcuata Sowerby II, 1862 (original combination)

Diodora arcuata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora arcuata (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora arcuata tại Wikispecies
08162-diodora-arcuata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)