User Tools

Site Tools


08171-rugulina-monterosatoi-la-gi

Rugulina monterosatoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Pendromidae
Chi (genus) Rugulina
Loài (species) R. monterosatoi
Danh pháp hai phần
Rugulina monterosatoi
(van Aartsen & Bogi, 1986)

Rugulina monterosatoi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pendromidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rugulina monterosatoi (van Aartsen & Bogi, 1986). World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Rugulina monterosatoi tại Wikispecies
08171-rugulina-monterosatoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)