User Tools

Site Tools


08173-calliostoma-hayashii-la-gi

Calliostoma hayashii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. hayashii
Danh pháp hai phần
Calliostoma hayashii
Shikama, 1977

Calliostoma hayashii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma hayashi Shikama, 1977. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma hayashii tại Wikispecies
08173-calliostoma-hayashii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)