User Tools

Site Tools


08174-calliotropis-canaliculata-la-gi

Calliotropis canaliculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. canaliculata
Danh pháp hai phần
Calliotropis canaliculata
Jansen, 1994

Calliotropis canaliculata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis canaliculata Jansen, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis canaliculata tại Wikispecies
08174-calliotropis-canaliculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)