User Tools

Site Tools


08176-diodora-aguayoi-la-gi

Diodora aguayoi
Diodora aguayoi001.jpg

Diodora aguayoi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. aguayoi
Danh pháp hai phần
Diodora aguayoi
Pérez Farfante, 1943 [1]

Diodora aguayoi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Pérez Farfante, I. 1943. The genus Diodora in the Western Atlantic. Johnsonia 1(11): 1-20
  2. ^ Diodora aguayoi Pérez Farfante, 1943. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Diodora aguayoi tại Wikimedia Commons

08176-diodora-aguayoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)